Кирүү

Жылкы кыял

Жылкы кыял. Пендечиликте, токтоолук, оор-басырык, коймаарек-тик, коңурдук адамдардагы оң сапаттардан. Алар ырыс көтөрөт. Ач-токту бирдей кабыл алат. "Жылкы кыял" - дегенде етмо маани бар. Жылкы малы бештүлүктүн шайдооту. Ал адамдын канаты. Семирсе кыял кутет, жонуна чымын кондурбай коет. Ал эми адамдаран айрым-дары тоюнса, өзүн укмуш сезет. Көпчүлүккө сыр көрсөтөт. Теңине ал­бай, теңтуш кылбай да коет. Макалдын мааниси ушуну туюндурат.

Ой-пикирлер