Кирүү

Жалпак олтуруу

Жалпак олтуруу. Бул - малдаш токунуу, бутун сунуу же чөктүшүү ендүү түшүнүк эмес. Жай олтуруп, бир маанилуу маселе-ге масилет куруу. Т.а. шашпай, бири-бирин ойлогон ойду, тилеген максатты, төтөн, чыр-чатакты калыстап жеткире түшүндүрүүсү-түйүндүрүүсү, кенен чечүүсү, ойдогудай иш бүткөн соң, артында ала-кан жайылып, бата тиленип, тарап кетүүсү.

Ой-пикирлер