Кирүү

Эркектердин чач асыроосу

Эркектердин чач асыроосу. Мусулманчылыктын шартында эркектер чач койдуруучу эмес. Тасырайта кырдырып, жаак эттерде-ги чачты естурбей, мурутту серпип, сакалдын тегерегин сыйда асы­роо шарты болгон. Намазга түшүү да, Айт мааракелерин еткерүү да киринуу менен сезсүз денеде тазалыкты сактоо парзы бар. Эгер чачы узун болсо, ага садага-секет берүүсү шариятта жазылган.

Ой-пикирлер