Кирүү

Эсенкул жетебиз созсуз Самансурга барып такалат

Эсенкул жетебиз созсуз Самансурга барып такалат. Биз Эсен-кул жетебизден беркилерди гана иликтей алдык. Мурункулардын ай-тымдарында, бабалар-бубалар Чүйдүн Чым-Коргонунун тегерегин жердептир.

Эсенгулдан: Жайыл, Жайнак, Каратай, Сарытай (тукум жок), Акжол, Тойчубек, Качыке жана бир кыз туулат.

Ошол тапта уруу чабыштары болуп, сарыбагыштар менен кагы-лышууда кара моңолдордун Жайнак аттуу баатыры катуудан казан, жумшактан кул калганча чапкан имиш.

Мындай шартта бул жакта турууга мүмкүндүк болбогондуктан, Жайыл бубабыз алты инисин ээрчитип (булар Эсенгулдун улуу бай-бичесинен туулат), Ат-Башы, Нарын тараптагы моңолдорду беттей кочуп кетет да, көбүнчө Жерге-Талдагы Ажы элин маанектейт. (Ажы Ниязбек манаптын бир уулу) Жайыл улуусу болгондуктан инилеринин аркасы менен куш салат, жорго минет, күлүк таптайт, айыл аралайт.

Ой-пикирлер