Кирүү

Жүз көрүшпөө

Жүз көрүшпөө. Бул - бири-бирине ото катуу таарынып калуусу. Адатта, эл ичиндеги айрымдардын, жерге-жээктердин көңүл калдык-тары. Ич ара ыдык көрүүлөрү, саламга алик албоолору. Эмне үчүн алар мындай болуп калды, арийне, эки тарапта да, эл ичи да, ага-туугандар да ачык бил үүлөрү, алардын элдештирүүгө моюн сунбоо-лору. Бири-бирине денесине да, көкүрөгүнөдатаксалуулары... Кыр-гызда "Кекти каапырга жараткан", "Атанды өлтүргөнгө, эненди алып бер" ж.б. накылдар бар. Демек, мындай терс адаттарды бир гана элдештирүү менен бүткөрүүбүз тийиш.

Ой-пикирлер