Кирүү

Калта кагаар

Калта кагаар. Балдардын эң кенжесин, адатта, көкүрөк күчүк деп айтышат. Ал - ата-энени багууга даяр бала. Анткени үйдүн түндүгү, мал-мүлкү, ата-эненин тапкан-ташыгандары так ошого ка­лат. "Калта кагаар" - акыркы уулу, т.а., андан кийин балалуу боло албайт. Бул тамаша катары айтсак, атанын эң акыркы күч-кубаты. Андан белок бала жасай албайт, байбичеси бала бүтүрө албайт -деген ойду түшүндүрөт. Аксы тарапта муну "дорбо кагаар" - де­шет. Дорбо - баштыктын чоңу.

Ой-пикирлер