Кирүү

Ислам дини туурулуу учкай сөз

Ислам дини туурулуу учкай сөз. Бул - тынчтык, ынтымак де-генди билдирет. Т.а. согуш, кыйроо, бүлүнтүү, жан-жаныбарларды жоюу, елтүрүү, жабыркатуу эместиги. Бейкутта жашоосу, омүр сүрүүсү. Эмнелерди елтүребүз, зыянкечтери кайсы, ыйыктарычы? Ал алмуздактан бери айтылуусу. Пайгамбардын хадистери буга жооп берүүсү. Мисалы, Исламды саясатка айландыруу тук болбойт. Дуйне элдериндеги алааматтар, мусулмандардын ич-ара белүнүүлерү, кан тегуулеру- шарыятты булгоосу. Демек, динге ишенүүнүн изден тай-ган элесин керсетот.

Ой-пикирлер