Кирүү

Төө сойсоң да барбайм

Төө сойсоң да барбайм. Төө - бештүлүктүн зору, дөөсү. Ал көчүп-конуудагы кыргыз-казактарда көлүктүн өтө чыдамдуусу. Төө союу элибизде чанда болгону, өтмө мааниде алганда, кээде бир өтө зарыл ишке баруудан баш тартуусу. Ал акыры айткан сөзү, аны өзүнө-өзү берген бекем убадасы. Болумушта төөнүн этин боюнда бар зайыптарга сөзсүз берүүсү. Эри бышкан этин жеген жеринен алып келүүсү. Ансыз келинчеги курсактагы баласын төөдөй 12 ай көтөрүп калуусу...

Ой-пикирлер