Кирүү

Чечек чыккансып

Чечек чыккансып. Чечек оорусу коркунучтуу, жугуштуу оору-лардан аталган. Кыргыздарда, дегеле, туркэлдеринде, эгер бир ба-лага чечек чыгып калса, айыл отургандар баары кочо качкан. Ал жалгыз үй, же ошол баланы багууга бироо калып, калгандары башка жакка чыгып кеткен. Ошон үчүн зайыптар тарабынан "Бооруңа чечек чыккыр", "Арам чечек", "Чечекалгыр" өндүү сөздөр-каргыш сөздөр айтылуучу. Демек, сөздүн төркүнүндө элден качуучуларды, элден алые безүүчүлөрдү, ошентип жалгыз-жарым үй отуруучуларды, ок­чун уй салуучуларды, ынтымактан калуучуларды "чечек чыккан­сып"... дей турган.

Ой-пикирлер