Кирүү

Чык татырбас Чымырбай

Чык татырбас Чымырбай. Бул - Сараң байлардын чыныгы өкүлу. Чык- эттин сорпосу, тууралган этке кошулуучусу. Чынылар-га куюулуп, отургандарга сунулуучу сорподон улам уурттап, Нарын-ды сугунуусу. Демек, ал эт эмес, сорпону да көзү барда ыраа көрбегөнү. Чымырбайдын ото катуулугу, колу ачылып-жумулбаган адамдын кейипкери экендиги.

Ой-пикирлер