Кирүү

Эшек курту мурунунан түшүп

Эшек курту мурунунан түшүп. Бул -жедеп, жиңкини соолуп калуусу. Эшек-чынында, шору арылбас жаныбар. Негизи ачатуяктуу-лардын (мисалы, эшек, жылкы, качыр, кулан ж.б.) карын картасында, каңылжарында, таскарынында курту болот. Бул, айтымында, тоютту сиңирүүгөжардамы бар. Ошол курттардын мурунунан түшүүсүнө ай­рым адамдардын аянычтуу тагдырын отмо мааниде берүүсү.

Ой-пикирлер