Кирүү

Кызды бешикке бөлөгөндө айтылуучу ырым ыр

Разакан үчүн алган бешик,
Кыз чоңоюп арткыча болсун кешик.
Уктасаң былкылдаган жоргого окшоп,
Ээ, кызым, жылуу жатып дем ал кошүп!

Бир кезде окугандар айта жүрсүн,
Атасы Сооронбектин сөзү дешип.
Табигат өмүрүңдү узун кылсын,
Бактылуу бол, барктуу бол, эркин өсүп!

Ой-пикирлер