Кирүү

Коркутуу

Коркутуу. Бул - адамзат сапаттарынын эң терс көрүнүшү. Му­нун эки түрү белгилүүдүр.

Биринчиден, айрымдарынын оюн-чынынан адамдын жүрөгунүн үшүн алуусу. Кээде мансаптын, кара өзгөйлүктүн, ж.б.лардын неги-зинде бей-бечараларды, алсыздарды, иши түшүүчүлөрдү эрксизден колдон келүүчүлүк кылуусу, коркутуу-үркүтүү жолу аркылуу матап-тушап коюусу.

Бирок, экинчиден, адам ооруганда тошоктартып калат. Оорусу создугат, акыры мал болбос жагына бурулат. Тамыры жай согот. Ичээр суусу да, короор куну да аз калганын билишет, кыйналат, козу

тунарат. Муну "коркутуп калды" деп, үй-бүлөсү, жакындары үрпөйүп сезе баштайт.

Ой-пикирлер