Кирүү

Конок кирет эшиктен, ырыскы кирет тешиктен

Конок кирет эшиктен, ырыскы кирет тешиктен. Айкел ата-бабабыз конокту кудайдын элчисине, Кызыр (Кыдыр) алакисаламга барабар көрүшкөн. "Мейман келатат", "Астын тосо чыккыла, терге өткүлө"... Албетте, эмне деген сый-урмат! Себеби эмне? Конок кел­ди - ырыскы келди. Ал ез ырыскысын ала келди. Конок камы ез ырыс-кысы, ал ошонусу менен урматтуу. Аны кудайым жиберди, бул биз­дин кудайы коногубуз, ез ырыскысын езунен аябаш керек. Демек, үй ээси жанын үрөп, кара чабуулга түшүп, келүүчү меймандарды, ушин-тип күтүүсү. Коноктун эшиктен, ырыскынын тешиктен күтүүсүнүн чоо-жайы мына ушундайча.

Ой-пикирлер