Кирүү

"Бойроктөн шыйрак, бөдонодон куйрук чыгарган"

Турмуш-та бойрок шыйрак эмес, шыйрак бойрок эмес. Экое эки башка орган. М.а. экое эч качан бири-бирине отушпойт. Ошондой эле бодонодо болоор-болбос жожодой куйрук билинет. Кеп мааниси айрым адам­дардын орунсуз журум-турумдары, жасаган тескери аракет-кыймыл-дары, обужоктук, олдоксондук корүнүшторү тууралуу отме мааниде айтылып калган.

Ой-пикирлер