Кирүү

Кайраштыруу

Кайраштыруу. Бул - терс адат. Адамдардагы эң коркунучтуу мүнөз. Б.а. ак дилдерди күтүүсүз тукуруучулук. Арага от тутантуу-чулук, ич ара араздаштыруучулук. Мына ошондой жосунсуз жорук-тары аркылуу андан оч алуусу! Табасы кануусу, пендечиликтен чы­гуусу. Андай жоруктары бир атаны, айылды, уруктарды, урууларды, элдерди бириктирүүнүн ордуна бири-бири менен жоолаштыруусу. Буга тирүүчүлүктө мисалдар коп. Кек алуулар, ортодо өзүнүн арам-дык максатына жетүүлөр бар.

Ой-пикирлер