Кирүү

Табасы канды

Табасы канды (кыбасы канды, таба кылуу). Муну оң мааниси -тоббо кылуу. Ич ара өкүнүчтөр.таарынычтар, сүйүнүчтөр ж.б. жа-шоонун оң-тескери жагдайлары үзөнгүлөш жүрүүсү. Бирок, адатта, бироолорго экинчилери кириптердик кылуусу. Дагы башкалары ал-дамчы жолуна түшүүсү. Өнбөй жүргөн аласа-бересе акыры суу куй-дулукка алып барат. Мындайда жандимдер жаралат. Карасанатай-лык кылуучулар болот. Эки ортодо аласасы барлар - ал тийбесе, акиретчил. Адамга жек көрүмчүлөр, карөзгөйлөр да бирөөлөрдүн ту-загына сөзсүз түшөт да, анын төбөсүнө отурат, ошондо андан ыдык көрүп келүүчүлөр кыбаасы канат. Мындайда "кыйын абалга келсе экен, ал ит ошону кормок". "Мени да сыздаткан эле, эми өзү, бала-чакасы сыздап калсын, ээ, э, кудай, менин да колдоочум бар тура!"

ж.б. тобо келтирүүчү сөздөрдү айтуулар, оз жакасын өзү кармоо-чулар бул турмушта кездешүүсү...

Ой-пикирлер