Кирүү

Ырыс кыркаар

Ырыс кыркаар. Бул адамдардагы терс сапаттардан. Кыргызда "Ырыска шерик", "ырыс көтөрөөр", "кудай берүүчү" өңцүүоң маани-деги ойлор айтылат. Алар - ырыс-кешикти токтотуп калуучулар. Тес-керисинче, айрымдар өзүнүн жемин өзүнөн оолактатат. Ооз тийип ко-юуга жарабайт, текеберленип, ырыс кыркаардын жолун кайталайт.

Ой-пикирлер