Кирүү

"Угаар жерге соз айт, сиңээр жерге суу сеп"

"Угаар жерге соз айт, сиңээр жерге суу сеп". Созду угуу -созду айта билгендей чоң өнөр. "Эмне соз уктуң?" - бул кыргыздардын нарктуу суроосу. "Эмне кеп бар?", "Кандай жакшы соз эшиттиң?". Албетте, булар нарктуу суроолор салт катары ата-бабадан бери карай жашап келуудо. Авар акыны атактуу Расул Гамзатов: "Тоого койчуларга барчумун. Барышым жарым кун, келишим жарым кун, бар болгону бир ыр угуу үчүн барчумун. Кошунамдын атын жалданып кайтараар элем. Ал үчүн мага бир жомок айтып берээр эле" ("Менин Дагестаным"). Адамга адам катары соз катат. Өзү менен кошо ошол отурушту, соз угуучулардын созун сыйлоо зарыл. Кеп торкуну мына ушундай...

Ой-пикирлер