Кирүү

"Атанын малы балага опо болбойт"

Ата-эне коону балада, баланын коону талаада. Бала озунун баласы тууралуу ойлойт, кам корот. "Балам, балалуу болгондо билээрсиң" - деп коет. Би­рок, ата оз муунуна козу откондо кор болбой оокат кылышына мал-мулк калтырат. Аны бала ирээттүү куто билеби? Атамдын мага калтырган уйу-жайы дейби? Муну озундой асырай алабы? Андай-лар мумкун, бардыр. Анткени менен атанын мандай тери, таман акысы менен баланын мандай тери менен таман акысы бирдей бааланбайт. Аныкы арзан, озунуку кымбатка турат. Т.а. эмгектен-ген адамдыкы жогору, даана тузга татыйт. Бирок, бала бакыра албайт. Озун башкача сезет. Ошон учун ата эмгеги жеңилдей ту-юлуп, ал байлык арзан ондурулду болот да, коромжуга учурайт. Анча нал бербеши ыктымал.

Ой-пикирлер