Кирүү

Жерден жек чыкты, эки кулагы тик чыкты

Бул - терең мааниде айтылуучу сез. Жек - "желмогуз", "тириукмуш", "алаа-мат" алып келуучу. Белүп жарылуучу немелерди мына ушул ма­кал аркылуу отмо мааниде туюнтушат. Тынч жаткандарга фашис-ттердин кол салышы, дүйно элдеринин азап-тозогу буга айныксыз далил боло алат. Бироелерго коо жаап, журтчулуктан саясий айып таап, жок кылуучулар коп болгон. Бул макал ошолорго ж.б.у.с-ларга арналат.

Ой-пикирлер