Кирүү

Өрүшү семиз

Өрүшү семиз. Бул - адамдарга таандык сапат. Өрүш - ошол адамдын айлана-чөйрөсү, жайыты т.а. жайлоосу, кыштоосу, жаздоо-су, күздөөсү. Демек, ар биринин өзүнө таандык жери. Эгер өзүмдүк бештүлүгүнүн союшу семиз, жүнү тегиз, төлү эгиз болсо кирди-чык-тыларга тарткан табагы берекелүү келсе, аз тамак менен көпчүлүктү тоюнтса, ошондойлорго карата "Анын өрүшү семиз" деп айтылат же "Анын кабыргасы майлуу - деп да коет.

Ой-пикирлер