Кирүү

"Түшү оңолбосо, иши оңолбойт"

"Түшү оңолбосо, иши оңолбойт". Туш - озунчо дуйно. Адам эмнелерди ойлосо, ал тушуно кириши ыктымал. Жакшы туш да адамды ырахатка болойт. Туш жоруу-онор, акылдуулук, айлакердик. Абалтан туш жорууга салттуу жөрөлгөлөр бар. Кээде асманда учуруп бараткандай сезилесиң. Кең өрөөндө жакшы аттын жүрүшү менен баратасың. Толукшуган жайлоо, дүйүм гүлдөр, төштө карагай чер, коз уялтат. Кыргызча кийинген кары-жаш. Той болуп жатат. Кызыл-тазылдык ачык тийген кунго чагылышат. Кутмандуу ак калпакчан карыялар, набаттуу ак элечекчен байбичелер отурушат. "Улак татыш", "эр эңиш", "балбан курош", "селкинчек", "жоолук таштамай", ж.б.лар. Ойгонуп кетсең түшүң. Бир кездеги жакшы коруп, минип жургон, жанга олчом жалгыз атың менен тоодо бастырып баратасың. Аттын сокмогу менен туу кырга чыгасың. Айлана алакандын отундай ээк алдынан корунот. Ажайып дуйно ж.б.у.с.лар. Ойгонуп кетсең түшүң экен. "Зайып камыр тушобойт, эркек эшек тушобойт", "Мен эшек минип калам. Анткен тушту да көрөсүң. Бизче макалдын маани-жайы түшүнүктүү...
Түш жоруу - түштүн башы казандай, моюну кылдай - дешет. "Түшүң түлкүнүн богу" - деп да коет. Таң эртең менен түштү жакшылыкка жоруш керек. Демек, начар түштөрдү оң тарапка буруп коюуга болот экен.

Ой-пикирлер