Кирүү

"Эт жеген да ууру, сорпо ичкен да ууру"

"Эт жеген да ууру, сорпо ичкен да ууру". Ууру мал уурдап келет. Аны алдыртан корсотпой соет. Этин өзүнүн адамдарына берет. Ошону менен жабылуу аякжабылуу бойдон калат. Мында;

Биринчиден, уурунун этин жешкендер уурудан айырмасы жоктор. Дагы уурдап келүүгө ашыккандар;
Экинчиден, "сорпо ичкен да ууру" -деп, кайып-каскагынан желип жаткандын устунен чыгып, ууру эт экенин байкабай, бейкапар жеп коюучулар. Өтмө мааниде түшүнгөндө, эгер уурунун айыбы ачылып, абакка тушуп калганда, беркини да кошо ала жатуусу.

Ой-пикирлер