Кирүү

"Айдаганы беш эчки, ышкырыгы таш жарат"

Малды айдоо-нун да озунчо бир ыкмасы бар. Мисалы, жылкыны "чу", "так", чакырса - "кыруу-кыруу" дейт. Уйду, топозду "еш", чакырса - "мо-мо" - дейт. Койду "кош", эчкини"чек", деп айтат. Макалда ошол адамдын кур дымагын корсотуп турат. Үйүр-үйүр жылкы, күтүрөтүп бодо мал айдап бараткандай өзүн өзгөчө сезүү, т.а. анын көйрөндүгүн, мактанчаактыгын, элди дүрбөткөндүгүн билдирип коюусу... Ышкы-рып айдоо-жылкы айдоодо болот.

Ой-пикирлер