Кирүү

Дөөтүсү курч

"Дөөтүсү курч". Бул - атактуу усталарга карата айтылган. Деету-усталардын пайгамбары. Усталар-анын шекиттери. "Курч" дегенде көңүл, адатта, алардын аспап-куралына чалат. Демек,

мындай усталар тынбай узанышат. Аларга кардарлар коп. Ошон үчүн табышкер болушат. "Темене тартып, тее алышат" өңдүү түшүнүктү берет.

Ой-пикирлер