Кирүү

"Кардын башын кар жутат, кандын башын кан жутат"

"Кардын башын кар жутат, кандын башын кан жутат". Кыш киргенде кар түшөт, эрибей жатат. Жаз келет, кар жаайт. Ал кар -суу кар. Аны "сэры кар" дешет. Узун сарынын кары ал тушоору менен жаздын жылышынын илеби аркылуу бат эле эрийт. Мурунку жаткан кар ошонун жардамы менен кетет. Ал эми кандын башын кан жутаары кан калыс болбосо, эли-журтуна каардуу, кайрымы билинбесе, калк казынасын өзүтүгөтсө, башкаларга таратса, кыжырлануу пайда болот. Шылтоого шыноо болуп, хандыктан түшүрүүго эл жапырт аттанат. Арадан бироо кан көтөрүлөт.

Ой-пикирлер