Кирүү

Ындыны өчүү

Ындыны өчүү. Бул - адамдардын кеңүлү чөгөт болуусу. Ындыны - ички дараметинин алсыздана баштоосу. Илгери үмүттөн куру кол кала түшүүсү. Мунун жөнүн табыш, кайра жандантыш, арийне, кыйынга туруусу. Адамдык касиеттин дымый, ийиден тынуучу абал-га келүүсү, тутумдун төмөндөп калышы.

Ой-пикирлер