Кирүү

Кыргыз элинин бийлик курамы

Кыргыз элинин бийлик курамы
(30 кылым өмүрү)
Айыл - элтүзөр.
Аймак - Бий-район.
Дубан - Бек-область.
Шаар-Аким-шаар.
Өкмөт-Даркан.
Министр - Султан.
Мамлекет - Каган.

Ой-пикирлер