Кирүү

Чач, тырмак алуу

Чач, тырмак алуу. Адатта чачты көп өстүрбөй алдырып тура-быз, кыз-келиндер тараганда чач талдары та"ракта калат. Аны түйчөлөп коет. Тырмактарыбызды уйде олтуруп алабыз. Аны чогул-туп, бирдемеге ороп, жерге көмөбүз, чачты эски-куску дубалдардын кычыгына кыстаруу керек. Адам баспоого тийиш. Эски-уску кийим-кечектерди, төтөн, наристелердикин ошентуубуз адепти, наркты сактообуз болуп эсептелет.

Ой-пикирлер