Кирүү

Аза күтүү

Аза күтүү. Кыргыз Атадан аза күтүү маркумду урматтоонун - ата башы. Кара кийиүү, каза жутуу - эрине күйүүнүн мыкты белгиси. Эри елду, тул калды. Демек, төркүн-төстөрү карадан кийим кийгизип, кара жоолук салып, белди бекем бууйт. Бирок жакындарынан кайтыштар чыкса, айрым аймактарда кок кийүү расими жолугат. Тул олтурган зай-ыптарды каза тапкандардын жакындары, жакшы санаалаштары, куда-сөөктөрү көңүлгө алып, чакырышып сыйлоолору болот. Кийим кийги-зет, кездеме коет. Анын үстүндөгүсүн алмайын кийүүгө болбойт.

Ой-пикирлер