Кирүү

"Бир ит көрүп үрөт, бир ит көрбөй үрөт"

"Бир ит көрүп үрөт, бир ит көрбөй үрөт". Адатта, иттер сакчы, короочу келет. Дабышты угат.караанды көрөт, же көрбөйт. Ошондой башка иттердин үндөрүн уккан, же корген учуру бар. Көргөндөй, уккандай үрүшөт. Макалдагы максат - ушакчылардын, чагымчылардын, куйтулардын, бузукулардын жүрүм-турумдарын өтмө мааниде бетин ача туюндуруу. Бирое бирдемени угат, бироо бирдемени керот, айрымдар укпаса да уккандай, көрбөсө да коргондей, башкаларга жеткизет. Ич-ара ой-пикир тузет. Кунарсыз ишеним пайда кылат. Мына ошол кырдаалды үрүп жүргөн итке салыштырып, байланыштырып жатабыз.

Ой-пикирлер