Кирүү

Аласа-бересеге так болуу

Аласа-бересеге так болуу. Бул - жашоо-тиричиликте мамиле түзүү, бири-биринин ажаатын ачуу, колмо-колдоо, керегине жароо. Убактылуу жардамдашуу учурлар жеринен бар. Апаса-бересе ар­кылуу адамдар ынтымакташат, ырыска шерик келишет. Жогун баш-кадан алат, кайра берет. Бейкапардык пайда болот.
Тилекке каршы алганын бербей, суу кылуучу пенделер да бар. Буга так, теп жүрүү адамдык, жигиттик сапат, ез убагында тындырбай, буйтап, мүлтүлдеө, кур убадага жүрүү - терс касиет, айбанчылык.

Ой-пикирлер