Кирүү

Кызыл камчы

Кызыл камчы. Бул - айдактоочу курал, ат жабдыктарынын бир туру. Мында сөздүн отмо мааниси башкада. Ал ошол камчы менен зайыбын коп сабаган каат эркектерге карата айтылууда. Ай­рымдар аялдарын сийдире тартып жиберип, ал камчыны керегенин башына кыстарып койгондо да шордуу зайыптар ага жакындай алу­учу эмес. Мындан "камчысы кайраттуу болсо, катыны уяттуу" -деген макал чыккан.

Ой-пикирлер