Кирүү

Тергебей эле кой

Тергебей эле кой.Ат тергое - улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо. Илгертен эле эркектер баштап улууларды аке, ава, байке, ата, тууган эле жыты болсо тайаке, тайата, тайжезде, ургаачылар-ды апа, тайэже, чоң эне.тайэне, айтор, ызааттоонун.урматтоонун чеги болбогон. Тетен, башка баш кошулууда, келин жаңы келгенде ыймандуулугу, адептүүлүгү, сылыктыгы артылып турат. Андай кай­ын эне, кайын эже, кайын жеңе, уулдар ж.б. келинге багыт берүүчү. Өзүлөрүнө жакшы бүлө кылуунун жагдайын көрүүчү. Кайын эне-син "Батма апа", кайын атасын "Малабай ата", кайын сиңдисин "Күлүмкан", кайын эжесин "Толгон эже", башкаларды ТойтукТой-баевич, Бекежан Бейшенович, Зуура Султановна деп, айрыкча, улуу кайын инисин тайаке-жээндерин кашкайтып атынан айтуусу, албет­те, үйдүн жаңы мүчөсүнө аброй алып келбейт. Улуулардын ундекко алуусуна шартташат;

Биринчиден, ат тергебееде адамдарга карата жылуу сезимдин илебин суутат.

Экинчиден, чыккан жеринин, б.а. төркүнүн баркын томондетот, "Эне корген кыз эмес, эндик керген бет эмес" боло түшөт.

Үчүнчүдөн, андайлар бат эле шыпты кашка аталат. Улуулар, кичүүлөр менен тең ата корунет. Адамдардагы мындай ички сыпат-

тарды айрым кайын журттар, башында жоктор сөзгө калаарын, өзүлерү кайдан андай алышат!

Ой-пикирлер