Кирүү

Арбак урсун

"Арбак урсун". Оо, о дуйно тарапка карап кеткен маркумдарга эч ким кине кое албайт. Акарат айтпообуз тийиш. Алар менен жүйөөлөшүүгө ылаажы жок. Арбактар тууралуу соз козголгондо ошол маркумдун кылган эмгеги, камкордугу тируулор аркылуу баалануу-лары зарыл. Антпей, кайра анын тирүүсүндө пайдасын коруп алып, ал раматылык бул жарык жана жалган дуйнодон кеткенде, жакшы-лыгын сызып салууга тук болбойт. Кайра маркумду эскеруубуз ке-рек. Жакшы сапаттарын бала-бакыраларына айтып, көңүлдөрүн жу-батып, мумкун катар, жардам да берүүлөрү керек. Антпей, кайра арбактарга доо кетирсе, билгендер жаны ачыганда "Сени ошонун арбагы урсун" -дейт.

Ой-пикирлер