Кирүү

"Акылдуу отко карайт, акмак казанды карайт"

"Акылдуу отко карайт, акмак казанды карайт". Макалдын мааниси адамдын казандагы ашка сугалактыгына, чала бышырып жешине барып такалат. Жакшы адам аштын даана бышышын самайт.

Ой-пикирлер