Кирүү

Коюндан төгүлсө кончко

"Коюндан төгүлсө кончко". Бул - ич-ара катыштардын улам барган сайын терендеп, ырыс-ынтымактарапка оошу. Мисалы, му­рун куда-сөөктөр жол-жоболорун жазбоо үчүн кийинки" муундарын ого бетер жакындатуу, кайрадан бата жаңыртуу, достор балдарын, жээндерин, бөлөлөрүн ортолору ачылып калбоого, аларды да дос-тоштуруу, кол кармаштыруу, кыскасы, таттуу жашоолорун мындан ары да улоолору...

Ой-пикирлер