Кирүү

"Моңолдор журттун уюткусу"

"Моңолдор журттун уюткусу". Моңолдор - кыргыздын Сарбагыш, Бугу, Саяк, Саруу, Кушчу өңдүү ири уруулардын бири. Наалы эжеден тараган - дешет. Санжырачылар моңолдордун атасын "Моңгол" - дейт. Наалы эже Моңгол Дор дегенге турмушка чыгып, негизи ошондон уруу пайда болуптур. Демек, кыргыздардын жээни дегендер да ошондон. Эмнеси болсо да, моңолдор кеп жерлерге жайланышкан. Буларсыз элдуу айылдарды табуу кыйын. Ат-Башы, Нарында көбүрөөк учурайт. 9з оокаттары менен алек, уруу чабыштарына кеп аттанбаган, чыр-чатаксызтегерегинин ынтымагын сактап, нарктуулугу-салттуулугу аркылуу уюткулуу көрүнгөн, баага татыктуу калк. Моңолдордун санжырасында уруш-талаш.чаап алуулар, бироолер менен араздашуулар тууралуу малыматтар жокко эсе... Эл ичинде данакер экендиги тарыхта арбын айтылат.

Ой-пикирлер