Кирүү

Чөйчөк менен төөнү сугаргансып

"Чөйчөк менен төөнү сугаргансып". Сөздүн түз маанисинде деле төөнү чөйчөк менен сугарууга болбойт. Мында бироонун казан-ашынын, дасторконунун тардыгы, суусун куйган идиштеринин кичине-лиги, меймандарга ал идиштер жарашпай тургандыгы, чоң ичип, чоң жей турган адамдар экендиги тууралуу соз кыябы келип баратат.

Ой-пикирлер