Кирүү

"Ак ийилип, сынбайт"

"Ак ийилип, сынбайт". Жашоонун жолу ар кандай, ийри-түзү, ак-карасы, жакшы-жаманы бар. Бироолор бирөөлөрдү сүйдүрөт, экинчилери бирин-бири күйдүрөт, оз күнөөлөрүн башкаларга үйдүрөт. Ал байкуш анын жалаа-кесепетин тартат, жооптолот, суралат. Абакка да түшөт. Жалаа, доо териштирилет. Кудайым карап турат. Анын актыгына козжетет. Актын ийилгени-убактылуу тарткан азап-тозогу, сынбаганы - акыйкат акыры жеңгендиги. Эрки колуна тийгендиги. Демек, "акийилет, бирок, сынбайт", кара сынаттурбайбы!

Ой-пикирлер