Кирүү

Мурдунан кооп

Мурдунан кооп. "Жаман уул атасы олгондо бир көбөт, катын алганда бир кобет." (накыл)

Биринчиден, бул - ары жагын, бери жагын карабай, адамдарды адамдай санабай, акылга салып, аркы-беркини баамдабай, эдирең-дей бергендерге карата айтылуучу соз. Карыялардын айтымында, жаман уул катын алганда корсулдап, аңги суйлоп, ата-энесин да көзүнө илбейт. Аялынын тилине кирет. Өзүнчө жашоо үчүн бөлүнүп да кетет. Атадан калган мал-мулк ага опо да болбойт. Аялы экое түгөтүүго шашат. Атанын маңцай терин чачат.

Экинчиден, мурдунан көоп... балакаттан өткөн, уландыкка эми баш койгон боз балдар. "Аркы-беркини" түшүнө баштагандарга кара-

та айтылууда. "Мурдуңду урайын, бул мурдунан көеп калган тура!" -дешет.

Ой-пикирлер