Кирүү

Насип кайып, нике кайып

Насип кайып, нике кайып. Жарыкчылыкта насипсиз адам жа-ралбайт. Анда ал өлгөнгө барабар. Тирүүчүлүктө насипти кошо жа-ратат. Ырыскы түгөнгөндө бул жарыкчылыктан кош-пеш айтышат. "Иче турган суусу бутту" - дейбиз. Демек, нике кайып кандай бол­со, насип кайып да так ошондой ыйык парз.

Ой-пикирлер