Кирүү

Көрмөксөн болуу

Көрмөксөн болуу. Бул - бир тарабынан адамдардагы анча-лык алгылыктуу сапаттардан эмес. Көрүп-туюп туруп, ага карата назар кылбоосу, арийне, адамкерчиликке жатпайт. Экинчиден, уялып, кымтынып-кымырылып отурса, көрсө кормоксон болуп коюубуз абзил. Анткени "Жакшынын козу кор, кулагы кер" - деген накыл бар.

Ой-пикирлер