Кирүү

Чыганаак катын

Чыганаак катын. Бул - туруксуздардын эрден эр тандоосу. Өмүрдөш жашоого эркинин боштугу. Турмуш жолу жакшынакай баш-талып баратып, жеңил ойлуулугу аркылуу өзүнүн омүрүнө өзү балта чабуусу. Кеп күйөөгө чыгуусу менен эл алдында бештен белгилуу болуусу. "Чыганаак катындан, тубанаак мал өтөт". Ага да ошондой эркек жолугат, көрүнгондөн төрөйт. Бири-бирине окшошпогон, атасы бөлөк балдардын ич ара "аттан түш" болуусу.

Ой-пикирлер