Кирүү

Бийкеч

Бийкеч менен беш көкүлдүн айырмасы аз. Ал турмушка чыкты-бы, же чыга элекпи, мында бирөөнүн алмончоктой кызы, анын аб-рою тууралуу сөз төркүнү оболу айтылат. Жалпы түшүнүктө тур-муштана элек кыздарды "бийкеч" деген атта айтып жүрөбүз. Де-мек, беш көкүлдөн өткөн ургаачылар - бийкечтер. Б.а. жашы бир аз өтүп бараткандар бийкеч аталышы да ыктымал. Жеңеси кайын сиң-дисин ушундан улам "бийкеч" деп эркелетет жана тергейт. Бул да, адатта, тебетей кийиши менен жубандардан айырмаланат.

Ой-пикирлер