Кирүү

Топуракты түйүп кетүү

Топуракты түйүп кетүү. Бул -эски салттардан. Ата конуштан алые сапар чеккенде, эл-жерди сагынбоо, кусадар болбоо талабында киндик кан тамган жердин топурагын чүпүрөккө тыкан түйүп, жанын-да ала жүрүүчү. Айтымдарында, аны түйүнчөктөн ачып, кез-кез жыт-тап коюшкан, кичине чаңгылдатып чылап ичишкен деген да кеп бар. Мына ошондон каниет алып, кайра кайткыча ене-бойлоруна кубат алышкан, кусалыктары тарап турган...

Ой-пикирлер