Кирүү

Сынып калуу

Бул - айрымдардын бирөөнүн аброюун кетирген-дей сез катуусу. Сынуу - катуу нерсеге таандык. Отме мааниде ту-юндурганда, демек, адамдын кезүнче ошончолук деңгээлде кеп чы-гаруусу. Ал кепчулук алдында да, же жекече турганда да уят абал-да калуусу. "Сындырып койду", "болоор-болбостон сынып калды"... ендуу ой копчулук ичинде айтылып калышы. Негизи сынып калуучу адам кадыр-барктуу, акылга шерик пенделерден да болушу мумкун.

Ой-пикирлер