Кирүү

Жаман эрге чыккыча жайдагым, жаман аял алгыча бой-догум

"Жаман эрге чыккыча жайдагым, жаман аял алгыча бой-догум". Макалдаштыра айтылган накылдын чоо-жайы тушунуктуу. Эрди-аял эриш-аркак жашап кетүүсү, бапырап, үй ичинин толушу. Аял ак этек басып, үйдүн кутуна айланышы, эркек уй ичин иштеп, кыймыл-аракетке өзүн үрөп, табышкер болушу т.а. үйлөнүшү, үй күтүүсү, бала-чакалуусу, албетте, бул-тирүүлүктүн ыракаты, ыры-сы-кешиги. Укум-тукумдун осушу, эл катарында жашоосу. Алды-бердиге катышуусу. Үйүндө очок жанып, түтүн булап туруусу. Ти­лекке каршы, үйдө тынчтык жок, эрди-аял тие келген жерден сие келсе, бири-бирине ык албаса, андайда жашоо тар. Эки ортодо ата-эне, аял жайдак жүрсүн, эр бойдок жүрсүн. Бул баарынан ар-тыктай сезилет.

Ой-пикирлер