Кирүү

"Талаа жери кең жер, улуу-кичүүгө тең жер"

"Талаа жери кең жер, улуу-кичүүгө тең жер". Сөздүн кырдаалы өзүнөн-өзүэлетүшүнүктүүдүр. Талаа-түздөрдөжүргөндө, мал багууда, ууга, аңга чыгууда ж.б. ларды адамдар бир чети өзүлөрүн кенен сезет. Жатып туруулары, тамак бышырып ичүүлөрү, от жагуу, казан-аяк жуулары, тошок салуулары үйдөгүдөй, айылдагыдай болушу ыктымал. Ар кими аттарын өзү жайлайт, өздөрү токуйт. Ар кими уктоочу жайын өзүлөрү оңтойлоштурат. Азык ичүүдө, отуруп-турууда, ич-ара анча айырмачылыктары болбойт. Мындайда бироолор бироолорго оз иштерин милдет кылбайт, тең аракетте болушат.

Ой-пикирлер